Świadectwo 2

  • Posted on: 2 May 2012
  • By: rekolekcje

"Cóż mogę oddać Tobie Panie, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje". Tymi słowami wyrażam Panu Bogu wdzięczność za przeżyte rekolekcje (czas pustyni), kiedy  to On mówił do mnie w Słowie. Dzięki temu mogłam zweryfikować swoje dotychczasowe życie: (modlitwa, więź z Chrystusem, służba drugiemu człowiekowi). Codzienne " smakowanie" Słowa Bożego stało się ponownym odkryciem Jego bezinteresownej Miłości do mnie. On czeka na moją miłość, na oddanie Mu siebie, takiej jaka jestem, krucha i grzeszna, ale zdolna by Go kochać i dać to "niewiele", a On uczyni cud. Podczas tych ważnych dni, Jezus dotykał bolesnych miejsc mego życia, przed czym wiele razy się broniłam, a w tym momencie się Jemu poddałam i tego nie żałuję. On leczy wszystkie rany. Jestem również wdzięczna ks.Markowi - kierownikowi duchowemu, za cierpliwe słuchanie, prowadzenie i ukazywanie miłości Jezusa. Doświadczenie, że "Jezus idzie krok przede mną" pozwala mi odważniej kroczyć za Nim. Za tak cenny i piękny czas rekolekcji,  
BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI.