Świadectwo 6

  • Posted on: 2 May 2013
  • By: rekolekcje

„aby My towarzyszyli”
Mk 3,14


To nie były pierwsze
rekolekcje Lectio Divina w moim życiu, ale jak zawsze Jezus –
Słowo Ojca - zaskoczył mnie tym, co przede mną odkrywał.
Zaskoczył mnie nowością i aktualnością. Ja czytałam Słowo, a
Słowo czytało moje życie. Bogu Ojcu niech będą dzięki i Duchowi
Świętemu, że mogłam dojść do spotkania z moim Oblubieńcem –
Jezusem Chrystusem.
Może to zabrzmi sielankowo, ale według mnie
prawdziwie wyraża to, co się wydarzyło w czasie tych rekolekcji,
że był to dla mnie czas „Odpoczynku z Umiłowanym”

- z Tym, Kogo moje
serce szukało od dziecka,

- z Tym, Który
zaspakaja wszystkie moje pragnienia

- z Tym, w Którym
znajduje sens cała moja historia życia – momenty radosne i te
trudne.

On upatrzył mnie w
swoim Sercu, abym była Jego, a moje serce zapałało na nowo
miłością, słysząc Jego głos – wsłuchując się w Boże
Słowo.

Jestem wdzięczna Bogu
i ludziom, którzy wspierali mnie modlitwą w tym czasie oraz tym, z
którymi przeżywałam czas rekolekcji. Był to dla mnie czas
budzenia wiary, by tam gdzie wydaje się, że ostatnie słowo
wypowiedziała śmierć, zobaczyć, że właśnie tam, wstaje nowy
dzień, bo tam – w grobie - Chrystus „powstał” (Mk16,6) z
martwych.