Świadectwo 10

  • Posted on: 15 August 2014
  • By: rekolekcje
Świadectwo z rekolekcji Lectio divina (2-10.08.2014, Częstochowa)
 
W tym roku pierwszy raz uczestniczyłam w rekolekcjach Lectio divina, były to rekolekcje oparte na Ewangelii Marka i poświęcone formacji ucznia Jezusa. Jadąc na te rekolekcje chciałam pogłębić swoją więź ze słowem Bożym, jakoś bardziej uwrażliwić się na Boży głos. Miałam jakieś swoje oczekiwania, dotyczące tego czasu, spodziewałam się, że będzie to czas radosnego trwania przed Panem, zachwycania się Jego słowem. Było trochę inaczej. Ten czas rekolekcji nie był łatwy, był czasem zmagania się ze słowem Bożym, czasem poznawania siebie w świetle tego słowa i walką o wierność, o wytrwanie przy tym słowie. Ale był to czas bardzo cenny, mogę nawet powiedzieć bezcenny. Pan Bóg uczył mnie prawdziwej relacji, która nie jest oparta tylko na samych zachwytach i radościach, ale na wyborach, czasem trudnych. Ta relacja, żeby była prawdziwa i autentyczna musi przechodzić przez różnego rodzaju próby i cierpienia, tak jak każda prawdziwa przyjaźń i musi być oparta na szczerym dialogu, na przyznawaniu się do prawdy, bo inaczej nie będzie prawdziwą relacją. W tej relacji cenna jest Boża obecność, to, że można być razem nawet (a może właśnie szczególnie) w tych najtrudniejszych chwilach prób i doświadczeń.
Doświadczenie tych rekolekcji mogę zamknąć w takich trzech słowach: trwaj, słuchaj, zaufaj. Pan Jezus zachęcał mnie: Trwaj przy Panu Bogu, daj Mu czas, aby On mógł działać. Słuchaj Jego głosu, pytaj Go co chce ci powiedzieć, zgłębiaj Jego słowo. I zaufaj temu słowu, które jest Prawdą i Miłością, i które może poprowadzić cię przez życie, jeśli tylko zechcesz, jeśli pozwolisz się prowadzić.
A podsumowaniem tych rekolekcji mogą być rady od Pana Jezusa, jakie udało mi się spisać na koniec rekolekcji.
 
Rady Pana Jezusa na zakończenie rekolekcji (9.08.2014)
Za każdym razem gdy się pogubisz wracaj do Galilei
Tam Mnie spotkasz zmartwychwstałego
Cierpliwie pracuj w swoim Nazarecie
Razem z tobą będę w twojej codzienności
Wychodź czasami na pustynię
Będziemy razem trwać na modlitwie
Wdrapuj się na Górę Przemienienia
Będę cię tam umacniał swoją Obecnością
W chwilach trudności wybierz się na pielgrzymkę do Jerozolimy
Tam będę razem z tobą dźwigał krzyż
Przemierzaj ze Mną wsie i miasta
Aby nieść miłość tam gdzie jej brak
I często odwiedzaj Moją Matkę
Ona zawsze na ciebie czeka z utęsknieniem i przyjmie cię z radością
 
Małgorzata