Świadectwo 11

  • Posted on: 5 May 2015
  • By: rekolekcje

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. (Mt 11, 28)

Wyrwana z codzienności, utrudzona i obciążona wielością spraw, dotarłam do Ząbkowic Śląskich na rekolekcje Lectio Divina, gdzie zostałam zaproszona przez Słowo do spojrzenia na moje życie oczami Boga Ojca. Był to czas łaski.  Słowo pytało o moje serce. Jezus z troską i miłością otwierał mnie na tajemnicę Ojca i zapraszał do odkrywania w sobie serca umiłowanego dziecka. Przyszedł do mnie z Dobrą Nowiną o zatroskanym Ojcu, który widzi w ukryciu – zawsze był i jest obecny w mej codzienności.

Wyprowadzana Słowem z tego, co stare, ze schematów, zafałszowanych obrazów siebie i Boga oraz z  zewnętrznych poprawności uczyłam się być uczniem Jezusa, który zapraszał mnie do zażyłej więzi z Nim.  

Powołana do codzienności wracam zapewniona, że Bóg Ojciec tam na mnie czeka i nie spóźnia się ze Swoją Łaską.

Wracam, by odkrywać w codzienności  obecność Ojca, który tak mnie kocha, że nie spuszcza ze mnie Swego spojrzenia.

Zaproszona przez Słowo: Izraelu, złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki (Ps. 131), wracam uczyć się powierzać Bogu wszystko, co stanowi Galileę mego życia, pamiętając, że czas należy do Boga.

Wracam, by we wspólnocie, w codziennych sprawach, wydarzeniach, spotkaniach, w mym tu i teraz rozpoznawać przychodzącego Chrystusa.

I wracam, by poszukiwać Oblicza Ojca w głębi mego serca.

Gospodarzom miejsca dziękuję za gościnność i świadectwo życia.  

Wysławiam Cię, Panie nieba i ziemi (Mt. 11,25) za dar tego czasu i wszelkie łaski. Amen!

s. Katarzyna CP