Świadectwo 12

  • Posted on: 17 July 2015
  • By: rekolekcje

Rekolekcje Lectio Divina – Ząbkowice Śląskie (6-14 lipca 2015)

Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał  (Ps 37,5)

Rekolekcje Lectio Divina miały być dla mnie czasem zatrzymania i głębszego spotkania z Jezusem w Jego Słowie. I tak było…, ale Chrystus przygotował o wiele więcej!

Z jednej strony – Pan pozwolił mi na nowo przywołać (a także uświadomić sobie nowe) otrzymane łaski. Ich bogactwo wprowadziło mnie w stan pewnego rodzaju Misterium tremendum et fascinosum… Tajemnica Bożych darów jest dla mnie nieprzenikniona i „nie do ogarnięcia”! Z drugiej strony – właśnie owa obfitość otrzymanej łaski uświadomiła mi głębokość moich ran i ogrom spustoszenia dokonanego przez grzech… Choć prawdziwy ich wymiar zna tylko Bóg! W pewnym momencie ogarnęła mnie prawdziwa ciemność… Jednak Pan hojnie karmił SŁOWEM NADZIEI i powoli otwierał zamknięte drzwi serca.

Byłam przekonana, że mottem rekolekcji będą słowa z Getsemani „Zostańcie tu i czuwajcie”, choć umieszczone pod krzyżem w Jego Paschalnym Świetle. Tymczasem Pan zaskoczył mnie ponownie …  i na zakończenie usłyszałam: „Ożyje serce szukających Boga”!

OSTATNIM SŁOWEM BOGA JEST ZAWSZE SŁOWO NADZIEI!

 

AMDG