Świadectwo 14

  • Posted on: 29 August 2016
  • By: rekolekcje

Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus!
od czasu zakończenia rekolekcji minęło już trochę czasu - ponad tydzień,
ale nic już nie jest takie same...i jest we mnie wielka wdzięczność
 wobec Boga , który sam zaplanował ten czas - zgłosiłam się na rekolekcje dwa dni przed ich rozpoczęciem -
wg ludzkich planów wszystko miało być inaczej, sprawy się skomplikowały...a Bóg dał taki czas łaski,
ale zaraz po Bogu - jestem wdzięczna ludziom, dzięki którym Bóg mógł działać w moim życiu -
bardzo dziękuję Księdzu i wszystkim, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie "przestrzeni i treści" rekolekcji,
sam dom rekolekcyjny, kaplica, jednoosobowe pokoje, otoczenie wokół domu,
to wszystko sprzyjało, aby stworzyć przestrzeń ciszy, aby słuchać i spotkać Pana,
który przychodził w  Słowie i delikatnym, uważnym towarzyszeniu kapłanów i innych uczestników rekolekcji,
którzy bez słów, poprzez gesty dobroci i uszanowanie przestrzeni drugiej osoby, tworzyli wspólnotę
i byli wielkim wsparciem   w przeżywaniu rekolekcji, które stały się czasem Spotkania,

bardzo dziękuję za posługę Księdza - Ks.Marku i  ks. Wiesława w czasie rekolekcji,
za wielką troskę i okazaną dobroć w różnych momentach rekolekcji,
za delikatność wspólnoty zakonnej i nowicjuszy, którzy także byli częścią doświadczenia tych rekolekcji,

zakończę Słowem, które w te dni rekolekcyjne "wypowiedział" Pan w tekstach Liturgii godzin,
a które stały się dla mnie modlitwą tego czasu i towarzyszą mojej codzienności :

"Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż to, o co my prosimy czy rozumiemy,
Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen. (Ef 3,20-21 )