Świadectwa

Świadectwo 4

  • Posted on: 4 May 2012
  • By: rekolekcje

Wszystko jest ważne
I najważniejsze
Ale nie TY PANIE
Ty jesteś obok
Na wyciągnięcie ręki
I mówisz
"Pójdź za mną"
A ja wierzę
I nie wierzę
Ale krzyczę
"Panie, ratuj mnie!"
I słyszę:
"JA JESTEM -Nie bój się."
I znów słyszę:
"To jest Mój Syn Umiłowany. Jego słuchaj."
"ON nieustannie prosi za tobą,
aby nie ustawała twa wiara."
W chwilach zwątpienia, rozpaczy
Nie raz gorzko zapłaczę
I przez łzy wołać będę
"PANIE.RATUJ".
I znów będziemy iść razem
Wyznając sobie, że

Świadectwo 3

  • Posted on: 3 May 2012
  • By: rekolekcje

Zacznę powtarzając za psalmistą: „…zwróciłem się do Pana a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiego lęku(…) szukającym woli Pana niczego nie zabraknie …” (cały Ps 34 doskonale nadawałby się na wstęp, jednak ufam, że dociekliwi znajdą w Piśmie Świętym i dokończą lekturę – WARTO! ) Dotychczas żyłam jakbym nie żyła…co dziwniejsze żyłam dla Jezusa ale nie z Nim, lecz obok Niego. Nie mogłam uwierzyć, że Jezus mnie kocha taką jaka jestem, a każdy mój grzech jeszcze bardziej utrudniał mi wierzyć, że siła Jego miłości do mnie, nie zależy od moich upadków czy świętości życia.

Świadectwo 2

  • Posted on: 2 May 2012
  • By: rekolekcje

"Cóż mogę oddać Tobie Panie, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje". Tymi słowami wyrażam Panu Bogu wdzięczność za przeżyte rekolekcje (czas pustyni), kiedy  to On mówił do mnie w Słowie. Dzięki temu mogłam zweryfikować swoje dotychczasowe życie: (modlitwa, więź z Chrystusem, służba drugiemu człowiekowi). Codzienne " smakowanie" Słowa Bożego stało się ponownym odkryciem Jego bezinteresownej Miłości do mnie. On czeka na moją miłość, na oddanie Mu siebie, takiej jaka jestem, krucha i grzeszna, ale zdolna by Go kochać i dać to "niewiele", a On uczyni cud.

Strony